- Mijn specialiteiten

Mijn specialisaties

Als gediplomeerde pedicure ben ik lid van de branche-organisatie ProVoet en ben ik geregistreerd in het KRP (Kwaliteits Register Pedicures).  Mocht er toch een klacht ontstaan (wat ik niet hoop), dan ben ik van mening dat wij in goed overleg er samen wel uitkomen. Mocht dit uiteindelijk toch niet het geval zijn, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie, waarbij ik ben aangesloten.

Na de basisopleiding heb ik me verder verdiept en heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd in specialisaties en technieken. Met name de ontwikkelingen op het gebied van de voetverzorging van diabetes- en reuma patiënten.

Ik kan u de onderstaande gespecialiseerde behandelingen aanbieden.

* Diabetische voetbehandeling

* Reumatische voetbehandeling

Bij diabetes mellitus (DM) word u meestal doorverwezen door uw huisarts naar een podotherapeut. De podotherapeut voert een voetonderzoek uit en de uitslag daarvan is bepalend of u wel of niet de pedicurebehandelingen vergoed krijgt van uw verzekering. De podotharpeut zal u doorverwijzen naar een pedicure.

Deze verwijzing is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vraag de pedicure naar de juiste procedure.

Voor vergoeding bij reumapatiënten moet er sprake zijn van reumatoïde artritis (RA) en dient u een recente verwijsbrief te hebben.
Voetbehandelingen bij arthrose worden (helaas) niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Diabetische voet

Mensen met diabetes kunnen complicaties hebben aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ kan ik professionele hulp en verzorging geven. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering gedekt. 

Reumatische voet

Voor iemand met reumatische klachten is het belangrijk om naar een pedicure te gaan die kennis heeft over deze ziekte en de gevolgen. Door mijn specialisatie kan ik zorgen voor drukverlichting bij knobbels en goede adviezen geven over materialen en hulpmiddelen.

Codecertificaat

Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.